REGULAMENT COBUILD

Prezentul regulament este o înţelegere între organizator şi participant.

Regulamentul este disponibil pe site-ul evenimentului, www.cobuild.ro și/sau la intrarea în locul de desfășurare a expozitiei.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând acest Regulament, fără o înştiinţare în prealabil a Participantului. Orice modificare va fi afișată pe site-ul evenimentului, www.cobuild.ro si/sau la intrarea în locul de desfășurare a evenimentului, fiind de imediată aplicare după momentul afișării.

Prin actul de participare la expozitie, Participantul recunoaşte şi se obligă să respecte acest Regulament. La fiecare zonă de acces Participantul ia la cunoștință si este de acord cu prezentul regulament, care va fi afișat în loc vizibil în aceste zone, pe lângă celelalte mijloace de a fi făcute publice, ca de pildă prin intermediul Site-ului. Toţi participanţii trebuie să respecte regulile sociale, legile şi cele enumerate în acest Regulament. Participanţilor nu le este permis să desfăşoare activităţi ce ar putea să pună în pericol sau să afecteze în orice mod siguranţa sau drepturile celorlalţi participanţi. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau fizice) cauzate prin nerespectarea Regulamentului şi va putea solicita despăgubiri persoanelor vinovate de încălcarea acestuia. Participanţii sunt obligaţi, ca în perimetrul zonei expozitionale, inclusiv parcari, spatii de acces, spaţii conexe etc., să respecte şi să nu distrugă materialele si construcţiile de orice fel. a.

Programul expozitiei:

Pe perioada de desfasurare a evenimentului (16-18 mai 2024), expozitia este deschisa zilnic, de Joi pana Sambata, dupa urmatorul program pentru Vizitatori: 10:00 – 18:00.

Expozantii nu au permisiunea de a invita vizitatori care sa soseasca in expozitie inainte sau dupa perioada 16-18 mai 2024 si in afara programului de vizitare anuntat.

 1. Accesul in cadrul Expozitiei:
 2. Pentru Vizitatori, accesul in expozitie se face astfel:
 3. Pe baza de invitatie de vizitare, cu obligativitatea inregistrarii cu datele personale la intrarea in expozitie.
 4. Tichet de acces gratuit obtinut in urma inregistrarii online pe www.cobuild.ro.

3.Bilet de intrare: gratuit, obtinut la intrarile in expozitie. Organizatorul garantează DOAR valabilitatea biletelor vândute la casele de bilete ale expozitiei. Pierderea, avarierea sau distrugerea biletului este responsabilitatea exclusivă a participantului.

 1. Pe baza de invitatie la Deschiderea oficiala
 2. Pe baza de invitatie Acces Premium
 3. Pe baza cuponului de acces/ cod QR primit in urma inregistrarii conform pct. 1) si 2)

IMPORTANT! Este interzisa comercializarea invitaţiilor. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a interzice accesul în zona expozitionala a persoanelor care vor fi depistate că desfăşoară astfel de activităţi şi de a confisca invitaţiile, respectiv biletele aflate în posesia acestora. În momentul realizării Check-in-ului Online sau Offline (cu invitatie), Vizitatorul este singurul răspunzător de corectitudinea datelor introduse. Organizatorul are dreptul și va verifica la fața locului dacă datele introduse de către vizitator corespund cu datele de pe o cartea de identitate a acestuia. În momentul realizării Checkin-ului, utilizatorul ia la cunoștinta și este de acord cu prezentul regulament, afișat pe site-ul www.cobuild.ro

 1. Accesul vizitatorilor in Expozitie se face folosind doar intrari semnalizate de catre Organizator. La solicitarea echipei de securitate sau a reprezentanților Organizatorului sau a altor organe competente sau autorități, Participantul are obligația de a prezenta documentele de acces și actele de identitate.Toți participanții la eveniment vor avea asupra lor un act de identitate.

iii. Pentru Expozanti, accesul se va face numai pe baza de ecuson completat integral cu numele companiei si cu nume si prenume reprezentant companie.

 1. Accesul autovehiculelor care transporta la stand produse alimentare se poate face zilnic, numai pe baza de tichet de parking special, pus la dispozitie de catre Organizator si pentru un numar limitat de autovehicule, astfel: dimineata pana in ora 08:30 si dupa-amiaza intre orele 18.30 – 19:30, cu un insotitor din partea Expozantului si al Organizatorului
 1. Din motive logistice, exista zone in cadrul expozitiei unde accesul cu masini nu este permis sau nu este posibil.
 2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modica lista expozantilor, atat inaintea expozitiei, dar si in timpul ei.

vii. Este interzis accesul cu următoarele: droguri, aparate pirotehnice, sticlă, obiecte contondente, cuţite, material explozibil, toxic sau inflamabil, obiecte care îi pot răni pe ceilalţi, cuţite, spray paralizant, lanţuri sau alte obiecte care, vizibil reprezintă pericol public sau care, prin utilizarea inadecvata pot reprezenta pericol public. Participanţii pot intra in perimetrul zonei expozitionale cu rucsace sau genti de dimensiuni maxime 29cm x 21cm x 12cm. Participanţii nu pot intra cu alcool, mâncare sau cu lichide de orice fel în perimetrul expozitiei (exceptie facand insulina sau alt medicament pentru care se va prezenta o prescriptie medicala).

viii. Vizitatorilor le este interzis accesul cu animale in zona expozitionala

 1. Participarea la expozitie se face pe proprie răspundere sau pe raspunderea reprezentatilor legali, inclusiv cu privire la persoanele cu boli psihice sau fizice pentru care zonele aglomerate, zgomotele puternice, efecte speciale sonore, vizuale şi audio, reprezintă risc. Astfel, atat participantii, cat si reprezentantii legali ai persoanelor care se afla in situatia de a avea reprezentat legal, își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile ce le-ar putea suferi personal sau persoanele pe care le reprezinta, prin participarea la eveniment. Organizatorul informează participanții că este posibil ca în cursul desfășurării expozitiei să fie organizate activitati de manipulare a utilajelor, iar pentru riscurile de vătămare sau de prejudicii materiale, nu își asumă nicio răspundere.
 1. Parcarea pe perioada de desfasurare a expozitiei
 2. Codul rutier din Romania se aplica in tot spatiul centrului expozitional si in parcarile acestuia. In spatiul expozitional se aplica o limita maxima de viteza de 20 km/h. In interiorul pavilioanelor, este interzisa circulatia vehiculelor. Aceasta regula se aplica si pentru restul centrului expozitional in perioada expozitiilor.
 3. Nu se permite accesul in parcare al camioanelor.

iii. Vizitatorii vor parca in afara spatiului expozitional, in spatii marcate corespunzator.

 1. Parcarea autovehiculelor in parcarea Expozitiei in afara orelor 09:00 – 19:00 este interzisa. Organizatorul nu își asumă eventualele pagube materiale pentru autovehicule parcate in aria expozitionala, in afara programului prestabilit.
 2. Vehiculele nu au voie sa se opreasca in intreg spatiul expozitional cu exceptia zonelor concepute corespunzator. ASOCIEREA COBUILD isi rezerva dreptul de a inlatura, pe riscul si pe cheltuiala persoanei responsabile, a soferului sau a proprietarului, orice vehicule, remorci, containere, etc sau ambalaje pline/goale lasate in zonele unde oprirea este interzisa.
 3. Este interzisa utilizarea locurilor marcate rezervate persoanelor cu dizabilitati de catre persoane care nu se afla intr-o astfel de situatie; parcarea autovehiculelor in afara locurilor marcate; stationarea autovehiculelor in dreptul cailor de acces;efectuarea de reclama, de orice natura, in incinta parcarii.

vii. Este interzis a lasa in autovehicul animale, substante inflamabile sau alte substante periculoase.

viii. Conducatorul auto/detinatorul autoturismului are obligatia de a nu lasa la vedere in autovehicule obiecte de valoare. ASOCIEREA COBUILD nu este raspunzatoare de eventualele daune, prejudicii sau furturi ce pot avea loc in parcare.

 1. ASOCIEREA COBUILD nu este raspunzatoare de accidentele sau orice alte incidente suferite de catre utilizatorii parcarii/conducatorii autovehiculelor ca urmare a neatentiei, a folosirii neadecvate (sau din orice alte cauze) a barierelor ori a altor echipamente, instalatii sau alte asemenea apartinand parcarii Expozitiei.
 1. Publicitate
 1. ASOCIEREA COBUILD isi rezerva dreptul de a interzice afisarea sau distribuirea de materialele publicitare care ar putea da nastere la ofense la adresa altor participanti si va lua masuri care vor duce la confiscarea, pe durata evenimentului, a stocurilor de materiale existente.
 1. Expunerea si distribuirea de pliante si materiale promotionale este gratuita in suprafata inchiriata de expozant. Desfasurarea acestei activitati in afara spatiului inchiriat se poate realiza doar in conditiile specificate in formularele anexa la contract. Desfasurarea acestei activitati de catre o terta parte este interzisa.

iii. Publicitatea se va limita la promovarea de produse si nu va incalca prevederile legale, nu va fi de natura politica sau ideologica. Nu se permite publicitatea comparativa. ASOCIEREA COBUILD are dreptul sa inlature din Expozitie, fara acordul clientului inscriptionarile, reclamele si alte forme de publicitate, in cazul in care considera ca nu sunt in concordanta cu legislatia romana, cu conditiile de participare sau ca deranjeaza pe ceilalti expozanti.

e.Securitate si situatii de urgenta

 1. În perimetrul expozitiei, Organizatorul asigură securitatea printr-un partener calificat şi acreditat să facă acest lucru. Participanţii sunt obligaţi să respecte agenţii de securitate, să colaboreze cu aceştia şi să le respecte instrucţiunile în caz de urgenţă. În caz de incidente, de violență sau de punere în pericol a integrității corporale a altor persoane, personalul care asigură securitatea va putea decide evacuarea persoanelor implicate din incinta în care se desfășoară evenimentul fara ca persoana evacuate sa fie despagubita in vreun fel sau sa i se returneze contravaloarea biletului in baza caruia participa la eveniment.
 2. Participantii vor respecta legile de prevenire a incendiilor, legile de prevenire a accidentelor de lucru in conformitate cu prevederile Codului Civil roman. Fumatul in standuri/pavilioane este strict interzis, fiind posibil numai in zonele exterioare special amenajate.

iii. In perimetrul expozitiei, există punct de prim ajutor și personal medical.

 1. Este interzisa restrictionarea accesului la zonele de interventie in caz de incendii, la caile de evacuare in caz de urgenta si la zonele de siguranta proiectate corespunzator. Accesul nu poate fi restrictionat de vehicule parcate, de obiecte de expozitie depozitate, de materiale de constructie sau de ambalare, etc. care blocheaza drumul, in special in timpul perioadelor de constructie si demontare a standurilor.
 2. Vehiculele si obiectele parcate sau care blocheaza zonele de interventie in caz de incendii, caile de evacuare in caz de urgenta sau zonele de siguranta pot fi indepartate pe cheltuiala persoanei responsabile.
 3. ASOCIEREA COBUILD si/sau compania de securitate angajata de acesta sa supravegheze spatiul expozitional este responsabil/sunt responsabili de securitate la intrari si, dupa caz, in interiorul expozitie sau pavilioane. ASOCIEREA COBUILD nu ofera garantii privind securizarea si monitorizarea continua a Expozitiei. ASOCIEREA COBUILD este autorizata sa puna in aplicare orice masuri pe care le considera necesare in scopuri de securizare si monitorizare.
 1. Fotografiere/ Filmare
 2. Pentru promovarea evenimentului Cobuild 2024 și a partenerilor, realizăm materiale foto, audio și video în cadrul evenimentului. În cazul în care participati la eveniment, materialele foto, audio și video pot include și imaginea/ vocea dvs.
 3. Participarea dvs implică acceptul dvs pentru realizarea și utilizarea materialelor audio si/sau video pe canalele de promovare online ale Cobuild, ASOCIEREA COBUILD și ale partenerilor. Vom utiliza aceste date doar în scopul menționat, respectiv pentru promovarea evenimentului la care ati participat. Materialele realizate pe durata evenimentelor, vor fi păstrate pe o durată necesară atingerii scopului.

iii. Materialele audio/video postate pe rețelele de socializare nu vor fi șterse, interesul Cobuild, ASOCIEREA COBUILD și al partenerilor fiind acela de a-și promova mărcile. In perimetrul expozitiei, Organizatorul, partenerii Organizatorului, colaboratorii sau presa acreditată au dreptul de a înregistra şi fotografia evenimentul. Participanţii iau cunoştinţă de faptul că există posibilitatea de a apărea în astfel de materiale, fără a putea emite pretenţii asupra drepturilor cu privire la respectivele materiale. Organizatorul are dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica pe diverse canale (ex Social Media, Youtube, TV, website etc.) şi de a le utiliza în campanii publicitare fără a compensa în vreun fel participantul.

 1. Prin participarea dvs. la eveniment vă exprimați acordul de a fi publicate aceste fotografii și videoclipuri. Termenii de mai sus respectă prevederile Politicii de Securitate a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a ASOCIEREA COBUILD. Pentru o informare completă asupra Politicii de Securitate a ASOCIEREA COBUILD privind prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm solicitati informațiile disponibile la adresa: [email protected].
 1. Protectia mediului

Participantii trebuie sa respecte toate prevederile legale in ceea ce priveste protectia mediului si regimul deseurilor, inclusiv in ceea ce priveste eliminarea deseurilor generate in timpul derularii unui eveniment si amenajararii/ dezafectarii spatiilor utilizate in timpul acestuia.

 1. Accesul minorilor

Minorii sub 7 ani au accesul gratuit în cadrul expozitiei. La cererea persoanelor responsabile cu accesul in expozitie, securitatea și monitorizarea, precum și a reprezentanților Organizatorului, însoțitorul are obligația să prezinte documente (carnet de elev, pașaport sau orice alt document care conține poza minorului) care atestă vârsta minorului. Accesul minorilor între 7 – 18 ani este gratuit daca se prezinta un carnetul de elev/student, se va face numai pe baza inregistrarii și numai în compania unui părinte/tutore. Un părinte/tutore poate însoți un singur minor cu vârsta mai mică de 14 ani. Este necesar ca un adult să își asume răspunderea pentru un minor și are obligația să completeze și să semneze Anexa 1 – „ Declarația de angajament ” (disponibilă pe Site – Acord parental), fără de care nu va fi permisă intrarea minorului în zona expozitionala, indiferent dacă are sau nu însoțitor. Persoana responsabilă va furniza în cadrul declarației de angajament date de contact la care poate fi contactată în cazuri de urgență. Adultii care insotesc minori sunt unici responsabili pentru ei. ASOCIEREA COBUILD nu este respunzatoare de eventuale incidente neplacute. Minorilor le este interzis consumul de băuturi alcoolice, țigări și droguri.

 1. Accesul persoanelor cu dizabilitati

În cazul persoanelor cu dizabilități încadrate într-o categorie de handicap, aceștia beneficiază de următoarele facilități: ● Copiii cu handicap, precum și persoana care îi însoțește beneficiază de gratuitate la biletele de intrare la expozitie; ● Adulții cu handicap grav sau accentuat, precum și persoana care îi însoțește beneficiază de gratuitate după cum urmează: – Persoanele cu handicap grav (grad 1) și însoțitorii lor beneficiază de gratuitate; – Persoanele cu handicap accentuat (grad 2) beneficiază de gratuitate în limita locurilor disponibile. Pentru a beneficia de gratuitate, persoanele cu nevoi speciale trebuie să trimită o cerere care să conțină o copie a certificatului de încadrare în grad de handicap și o copie a cărții de identitate la adresa [email protected]. Pe baza acestui certificat se vor reține numele și adresa persoanelor în cauză, datele acestora urmând a fi șterse cel târziu la 72 de ore de la încheierea duratei expozitiei. Accesul persoanelor cu nevoi speciale se face numai în baza actului de identitate și a confirmării primite pe e-mail după evaluarea cererii de către Organizator. Cererile incomplete și cererile trimise la alte adrese de e-mail nu vor fi luate în considerare. Participanții care se încadrează într-o anumită categorie de handicap, au obligația să prezinte echipei de securitate sau reprezentanților Organizatorului un act de identitate valabil precum și certificatul care atestă dizabilitatea. Însoțitorul beneficiază de gratuitatea Biletului doar dacă face dovada, prin orice fel de document justificativ, că are în îngrijire și protecție persoana cu dizabilitate pe care o însoțește. Menționăm pentru persoanele cu probleme locomotorii, care utilizează un scaun rulant pentru deplasare, că în unele zone din cadrul expozitiei nu sunt prevăzute intrări cu facilități pentru scaun rulant. Organizatorul își rezervă dreptul de a stabili numărul persoanelor cu dizabilități care vor putea participa la expozitie, in funcție de numărul total al persoanelor participante și capacitatea expozitiei.

 1. Evacuare

ASOCIEREA COBUILD are dreptul sa dispuna inchiderea zonelor expoziționale din motive de siguranță și de nerespectare a normelor cu privire la acest aspect.

 1. Sanctiuni
 1. Organizatorul are dreptul, cu efect imediat, de a interzice accesul unui participant in perimetrul expozitiei sau de a invita participantul să părăsească expozitia, în cazul încălcării prezentului regulament sau a unei legi în vigoare din România.
 2. Organizatorul va redirecţiona cazurile de bilete false, invitatii false, tichete de acces gratuit false sau cupoane de acces false, către organele penale, pentru începerea cercetarii.
 1. Drepturi de autor
 1. Organizatorul are drepturi depline asupra numelor comerciale înregistrate sau nu, siglei, adreselor de email, nume de domenii sau URL, semnelor utilizate în corespondență, e-mail, cărți de vizită și alte materiale, logo-urilor, mărcilor, precum şi asupra materialelor, textelor şi a tuturor informaţiilor de pe www.cobuild.ro sau alte canale care folosesc cele menţionate mai sus în legătură cu expozitia. Cele menţionate mai sus nu pot fi copiate, utilizate sau distribuite în scop comercial fără acordul Organizatorului.
 2. Logo-urile, semnele şi celelalte informaţii se află sub proprietatea intelectuală a Organizatorului şi sunt protejate de legile europene în vigoare.
 1. Tombole și concursuri

Organizatorul, la alegerea sa, va stabili condițiile de desfășurare a concursurilor si tombolelor, în condițiile legii. Tombolele și concursurile se desfășoară pe perioadă limitată și expiră automat la data menționată pentru fiecare tombolă sau concurs în parte. Orice tombolă sau concurs poate fi întreruptă sau anulată în orice moment fără nicio notificare prealabilă. Toți participanții vor fi însă anunțați de întreruperea sau anularea respectivă.

 1. Dispute

Orice conflict apărut între Organizator și vizitatorii săi ca urmare a participării la expozitie sau a utilizării Siteului se va soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, soluționarea conflictelor este de competența instanțelor române.

 1. Forța majoră

În cazuri de forță majoră (așa cum sunt acestea definite de Codul Civil), Organizatorul poate lua decizia unor modificări sau chiar anularea expozitiei în situații excepționale.

 1. Dispozitii finale

ASOCIEREA COBUILD isi rezerva dreptul de a modifica/adapta prezentul regulament. Prin participarea la evenimentele organizate de ASOCIEREA COBUILD, clientii accepta in mod expres prevederile din Regulament. Prin luarea la cunostinta a acestui Regulament, se va considera ca participantii vor actiona in consecinta si vor respecta cele precizate in document. Nerespectarea conditiilor prevazute in Regulament poate atrage rezilirea contractului si, dupa caz, evacuarea din expozitie.